Forum

 

 
           Contact

Clinica de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica Tārgu-Mure?

Str. Dr. Gh. Marinescu nr. 50, cod: 540136, Tārgu Mure?, Mure?

Sec?ie: Aripa Veche, Etajul 2

Policlinica, Ambulan?a: Policlinica De Copii, Camera 4174

  • Centrala Spital: 037265-3100, 0265-212111, 0365430606

  • Policlinica, Ambulan?a, Programari telefonice: 387

  • Camera Medicilor: 284

  • Asistenta ?efa: 182

  • Fax: 0265-211.301

  • E-mail: office@coptgm.ro

Spitalul Clinic Jude?ean de Urgenta Tārgu-Mure?

Str. Dr. Gh. Marinescu nr. 50, cod: 540136, Tārgu Mure?, Mure?

Asociatia Geppetto

Cif: 28403011

Str. Arge?ului 12/14, cod : 540081, Tārgu-Mure?, Mure?

Banca Transilvania, Filiala: Divizia pentru Medici Tārgu-Mure?

Cod IBAN: RO40BTRL02701205H47066XX

COP-TGM © 2012 All Rights reserved